Andreu Alonso Juan-Muns

Dret Mercantil

Es va llicenciar en Dret per la UAB (2004), i està inscrit al Col.legi d’Advocats de Terrassa des del 2006. Es va incorporar al despatx l’any 2006.

Especialitzat en dret mercantil, dret de les TIC (tecnologies de la informació i la comunicació) i fundacions.

Té el Màster en Dret Internacional dels Negocis d’ESADE (2010-2011).

Projectes

Badia)Advocats proporciona un assessorament integral en la fase preconcursal i concursal.

Badia)Advocats proporciona un assessorament integral en la fase preconcursal i concursal.
Veure el projecte

Badia)advocats assessora particulars i autònoms per tal que puguin obtenir la condonació dels seus deutes amb els anomenats BEPI’s

Badia)advocats assessora particulars i autònoms per tal que puguin obtenir la condonació dels seus deutes amb els anomenats BEPI’s
Veure el projecte