Jordi Grau Cardús

Dret administratiu

L’any 1983, per oposició lliure, va esdevenir funcionari d’administració local amb habilitació de caràcter estatal (secretari-interventor), feina que va desenvolupar en diferents ajuntaments fins l’any 1991.

A partir d’aleshores va treballar com a tècnic en diverses administracions, fins que l’any 1999 es va incorporar al despatx com a professional col·laborador en l’àmbit de dret administratiu.

Especialitzat en Dret administratiu i Contractació del sector públic.

També és llicenciat en Geografia i Història.

Projectes

Badia)Advocats proporciona un assessorament integral en la fase preconcursal i concursal.

Badia)Advocats proporciona un assessorament integral en la fase preconcursal i concursal.
Veure el projecte

Badia)advocats assessora particulars i autònoms per tal que puguin obtenir la condonació dels seus deutes amb els anomenats BEPI’s

Badia)advocats assessora particulars i autònoms per tal que puguin obtenir la condonació dels seus deutes amb els anomenats BEPI’s
Veure el projecte