Concursal, reestructuracions i insolvències

Concursal, reestructuracions i insolvències

La firma compta amb advocats i economistes especialitzats en dret concursal, que ofereixen assessorament des del punt de vista jurídic, econòmic i financer, tan representant a la pròpia empresa concursada com als creditors d’aquesta.

Com a advocats del creditor, defensem i reclamem el crèdit, el reconeixem o l’impugnem en seu concursal, i assessorem en la fase de liquidació o conveni.

Com a advocats del deutor, el despatx assessora l’empresa en el moment anterior a la presentació del concurs: refinançament, estructuració d’inversions en actiu, negociació amb els creditors i sol·licitud de concurs voluntari; en la fase concursal, exercim la direcció lletrada del procediment, fins a la seva finalització.

Per a més informació en aquesta àrea poseu-vos en contacte amb:
Joaquim Badia Armengol
Andreu Alonso Juan-Muns
Marta Gili Selga

Badia)Advocats proporciona un assessorament integral en la fase preconcursal i concursal.

Badia)Advocats proporciona un assessorament integral en la fase preconcursal i concursal.
Veure el projecte

Badia)advocats assessora particulars i autònoms per tal que puguin obtenir la condonació dels seus deutes amb els anomenats BEPI’s

Badia)advocats assessora particulars i autònoms per tal que puguin obtenir la condonació dels seus deutes amb els anomenats BEPI’s
Veure el projecte