Mercantil

Mercantil

L’àrea de dret mercantil està enfocada a l’assessorament integral en l'àmbit societari i de grups d’empreses, siguin privades o públiques, atès que entre els clients del despatx s’hi compten persones jurídiques privades pertanyents a diferents sectors industrials i terciaris (alimentació, enginyeria, immobiliari, oci, innovació, tecnologia de la informació i audiovisual, entre d’altres) i persones jurídiques públiques regides pel dret privat (societats municipals, d’economia mixta). Es presta especial atenció i es fa incidència en els problemes específics de les empreses familiars.

Des de l’àrea de dret mercantil s’ofereix assessorament, entre d’altres, en la constitució de societats, filials, sucursals, agrupacions d’interès econòmic, unions temporals d’empreses, societats anònimes europees, cooperatives, fundacions, societats d’economia mixta; transformació, fusió, escissió, dissolució i liquidació de societats.

L’experiència de la firma compren també el disseny d’operacions intrasocietàries, pactes para socials, reestructuracions de l’accionariat, successió en l’empresa familiar, i altres contingències que se’n derivin. Consultoria integral en la redacció i implementació de protocols familiars.

S’ofereix igualment assessorament directe a les persones físiques que ocupen càrrecs en òrgans d’administració i defensa de les situacions de responsabilitat dels administradors.

Per a més informació en aquesta àrea poseu-vos en contacte amb:
Joaquim Badia Armengol
Andreu Alonso Juan-Muns
Núria Fité Bacardit
Marta Gili Selga
Júlia Verdaguer Gamell

Badia)advocats assessora a la fundació mallorquina ONA FUTURA

Badia)advocats assessora a la fundació mallorquina ONA FUTURA
Veure el projecte

Badia)advocats assessora un centre open & cross innovation impulsat per una escola internacional de negocis

Badia)advocats assessora un centre open & cross innovation impulsat per una escola internacional de negocis
Veure el projecte

Badia)advocats assessora la multinacional FAIRWIND en la seva expansió pel mercat espanyol

Badia)advocats assessora la multinacional FAIRWIND en la seva expansió pel mercat espanyol
Veure el projecte

Badia)advocats assessora una multinacional islandesa en la reestructuració del crèdit bancari del grup

Badia)advocats assessora una multinacional islandesa en la reestructuració del crèdit bancari del grup.
Veure el projecte

Badia)advocats assessora els clients en matèria successòria, testaments i herències

Badia)advocats assessora els clients en matèria successòria, testaments i herències.
Veure el projecte

Badia)advocats ofereix solucions personalitzades davant dels símptomes de deteriorament cognitiu o pèrdua de capacitats propis o de familiars

Badia)advocats ofereix solucions personalitzades davant dels símptomes de deteriorament cognitiu o pèrdua de capacitats propis o de familiars
Veure el projecte

Badia)advocats assessora diferents clients particulars i empreses perjudicades per la resolució del BANCO POPULAR

Badia)advocats assessora diferents clients particulars i empreses perjudicades per la resolució del BANCO POPULAR
Veure el projecte

Badia)advocats assessora el nou CENTRE DE CREACIÓ i INNOVACIÓ GASTRONÒMICA del GRUPO NORTEÑOS

Badia)advocats assessora AKIRA SEEDS en l'adquisició de la companyia per part d'UNITED GENETICS / KAGOME CO
Veure el projecte

Badia)advocats assessora AKIRA SEEDS en l’adquisició de la companyia per part d’UNITED GENETICS / KAGOME CO

Badia)advocats assessora AKIRA SEEDS en l'adquisició de la companyia per part d'UNITED GENETICS / KAGOME CO
Veure el projecte
1 2