Processal i arbitratge

Processal i arbitratge

La firma ofereix serveis d’assessorament i representació lletrada en contenciosos civils i mercantils, tant a empreses com a particulars. Plantegem els casos des d’una perspectiva preventiva: intentem evitar els processos judicials, i prioritzem simplificar els conflictes.

Estem especialitzats en la representació lletrada de processos judicials, o instruments alternatius, sobre qüestions mercantils, civils, fiscals, laborals i de dret públic.

Els advocats del despatx tenen experiència en mediació i arbitratge, i han defensat els interessos dels seus clients davant arbitratges celebrats en institucions nacionals (Tribunal Arbitral de Barcelona, Cambra de Comerç, etc.) com internacionals (Intenational Chamber of Commerce, OMPI, etc.).

Per a més informació en aquesta àrea poseu-vos en contacte amb:
Joaquim Badia Armengol
Núria Fité Bacardit
Andreu Alonso Juan-Muns
Marta Gili Selga
Júlia Verdaguer Gamell