Públic, administratiu i urbanisme

Públic, administratiu i urbanisme

Badia)advocats ofereix assessorament jurídic general a administracions públiques i entitats afins, en especial a ens locals de tota mena, consorcis, societats mercantils amb capital íntegrament públic o bé mixt i fundacions del sector públic.

Des de l’àrea de dret públic també s’ofereix assessorament jurídic general a les persones privades en la seva relació amb les administracions públiques, en diverses matèries, com per exemple contractació pública, transparència, responsabilitat patrimonial, expropiacions, obres i urbanisme, habitatge o medi ambient.

L’àrea de dret públic també ofereix la seva llarga experiència en litigis entre persones privades i administracions públiques o entre administracions públiques distintes (recursos administratius i recursos contenciosos administratius en primera o única instància, d’apel·lació, de cassació, processos cautelars, recursos d’empara constitucional, conflictes de competències o en defensa de l’autonomia local, etc.).

Finalment, la firma també assessora en processos urbanístics a propietaris, promotors, constructors i administracions, intervenint en tot tipus d’operacions des de la redacció i tramitació d’instruments de planejament general i derivats; redactant instruments de gestió urbanística (projectes de reparcel·lació); assessorant en l’actuació de les entitats urbanístiques col·laboradores; assessorant en expedients d’obtenció de llicències en tot tipus de classe de sòl i intervenint en procediments de protecció de la legalitat urbanística i sancionadors, així com en la redacció i tramitació de convenis urbanístics.

Per a més informació en aquesta àrea poseu-vos en contacte amb:
Joaquim Badia Armengol
Jordi Grau Cardús
Núria Fité Bacardit

Badia)advocats gestiona la implantació d’un nou equipament comercial a la Carretera de Matadepera

S’estima que el nou Bon Preu obrirà les portes durant l’últim trimestre de 2024
Veure el projecte

Badia)advocats assessora la rehabilitació i canvi d’usos d’un conjunt monumental protegit per la UNESCO

Badia)advocats assessora la rehabilitació i canvi d'usos d'un conjunt monumental protegit per la UNESCO
Veure el projecte

Badia)advocats defensa els interessos davant la jurisdicció contenciosa administrativa d’un dels principals operadors de recollida de residus del país

Badia)advocats defensa els interessos davant la jurisdicció contenciosa administrativa d'un dels principals operadors de recollida de residus del país
Veure el projecte

Badia)advocats assessora al Teatre Lliure

Badia)advocats assessora al Teatre Lliure
Veure el projecte

Badia)advocats assessora a GNE Finance en el desenvolupament del programa PACE per a Espanya

Badia)advocats assessora a GNE Finance en el desenvolupament del programa PACE per a Espanya
Veure el projecte

Badia)Advocats assessora la Fundació Universitària Balmes com a entitat titular de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya en la seva contractació d’obres, serveis i subministraments

Badia)Advocats assessora la Fundació Universitària Balmes com a entitat titular de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya en la seva contractació d'obres, serveis i subministraments
Veure el projecte