Tecnologia de la Informació i la Comunicació

Tecnologia de la Informació i la Comunicació

La gran majoria dels clients del despatx estan assumint amb èxit el repte d’adaptar-se a una activitat econòmica definitivament lligada a Internet, i a una legislació àmplia i en constant evolució. El despatx assessora els departaments TIC d'empreses i institucions d’àmbit internacional, però també als petits negocis que busquen un lloc en el món 2.0, en totes aquelles activitats que tinguin relació directa o indirecta amb el comerç electrònic, la societat de la informació i el món de les tecnologies de la informació i la comunicació.

Badia)advocats, conscient que l’adaptació al món de les tecnologies de la informació, la comunicació i el comerç electrònic són un actiu empresarial imprescindible, ofereix un assessorament integral en les següents àrees:

Contractes TIC: outsourcing, desenvolupament de softwares, disseny d'escrows i tecnologia al núvol, entre molts d’altres.
Màrqueting online i publicitat: creació del marc legal de les campanyes en xarxes socials.
Comerç electrònic: Creació del marc jurídic de botigues on-line, aplicació a la LSSI, redacció de Condicions Generals de Contractació de béns i serveis, mediació en conflictes amb consumidors i usuaris de e-commerce, etc.
Privacitat i protecció de dades: implementació de la LOPD, defensa jurídica en sancions en matèria de protecció de dades, auditoria de cookies, adequació a la reglamentació europea i auditories bianuals obligatòries.
Defensa processal en divergències tecnològiques: conflictes relacionats amb els processos de creació de softwares, la cessió de drets d’explotació d’actius tecnològics, la vulneració de pactes de no competència, etc.

Per a més informació en aquesta àrea poseu-vos en contacte amb:
Andreu Alonso Juan-Muns

Badia)advocats assessora l’Institut Municipal de Serveis Socials de Barcelona (IMSS) en una avaluació d’impacte en protecció de dades

Badia)advocats assessora l’Institut Municipal de Serveis Socials de Barcelona (IMSS) en una avaluació d’impacte en protecció de dades
Veure el projecte

Badia)advocats assessora al Mirador Torre Glòries de Barcelona

Badia)advocats assessora al Mirador Torre Glòries de Barcelona
Veure el projecte

Badia)advocats assessora al grup empresarial DEISTER SOFTWARE en el desplegament de les seves activitats

Badia)advocats assessora al grup empresarial DEISTER SOFTWARE en el desplegament de les seves activitats
Veure el projecte

Badia)advocats participa al programa H2020 per fer possible l’intercanvi comunitari de dades mèdiques

Badia)advocats participa al programa H2020 per fer possible l’intercanvi comunitari de dades mèdiques
Veure el projecte

Badia)advocats assessora els clients en la implementació del Reglament General de Protecció de Dades

Badia)advocats assessora els clients en la implementació del Reglament General de Protecció de Dades
Veure el projecte