Mercantil

L’àrea de dret mercantil està enfocada a l’assessorament integral en l’àmbit societari i de grups d’empreses, siguin privades o públiques atès que entre els clients del despatx s’hi compten persones jurídiques privades pertanyents a diferents sectors industrials i terciaris i persones jurídiques públiques regides pel dret privat.

Immobiliari i construcció

L’assessorament en l’àrea de dret immobiliari, urbanístic i de l’edificació pretén oferir als nostres clients un tractament integral i interdisciplinari de totes les qüestions vinculades a la transformació del sòl, la urbanització, el procés de construcció i el trànsit jurídic en el mercat immobiliari, amb especial incidència en les qüestions lligades a l’habitatge.

Tecnologia de la Informació i la Comunicació

El despatx assessora els departaments TIC d’empreses i institucions d’àmbit internacional, però també als petits negocis que busquen un lloc en el món 2.0, en totes aquelles activitats que tinguin relació directa o indirecta amb el comerç electrònic, la societat de la informació i el món de les tecnologies de la informació i la comunicació.

Concursal, reestructuracions i insolvències

La firma compta amb advocats i economistes especialitzats en dret concursal, que ofereixen assessorament des del punt de vista jurídic, econòmic i financer, tan representant a la mateixa empresa concursada com als creditors d’aquesta.

Fundacions i associacions

L’assessorament a fundacions, associacions i, en general, entitats sense ànim de lucre, públiques i privades, ha estat històricament una de les principals àrees de pràctica del despatx. Comptem amb clients amb fundacions capdavanteres d’àmbit nacional, que operen en àrees tan diverses com la cultura, l’educació, la ciència o el desenvolupament.

Propietat intel·lectual i industrial

Badia)advocats ofereix un equip d’especialistes en l’assessorament jurídic integral en relació amb tots els drets immaterials que tinguin a veure amb l’activitat intel·lectual i creativa de l’ésser humà i la seva persona, tant en el seu vessant contractual com en el de defensa dels seus drets (tutela judicial civil).

Processal i arbitratge

La firma ofereix serveis d’assessorament i representació lletrada en contenciosos civils i mercantils, tant a empreses com a particulars. Plantegem els casos des d’una perspectiva preventiva: intentem evitar els processos judicials, i prioritzem simplificar els conflictes.

Públic, administratiu i urbanisme

Badia)advocats ofereix assessorament jurídic general a administracions públiques i entitats afins, en especial a ens locals de tota mena, consorcis, societats mercantils amb capital íntegrament públic o bé mixt i fundacions del sector públic.

Innovació i emprenedoria

Poques coses ens apassionen més que participar en el procés de donar forma a una idea. La dilatada experiència del despatx en propietat intel·lectual ha estat un factor clau a l’hora d’atendre les noves necessitats d’un mercat definitivament lligat a la innovació i la tecnologia.