Badia)advocats assessora diferents clients particulars i empreses perjudicades per la resolució del BANCO POPULAR

   

Els accionistes i els titulars de bons convertibles del Banco Popular es van veure atrapats per la decisió de 6 de juny de 2017 de la Junta Única de Resolució, que va acordar resoldre el Banc i vendre’l al Banco de Santander pel preu simbòlic d’1 euro. Els perjudicats han vist les seves inversions convertides a zero.

Badia)advocats representa a diferents particulars i empreses que s’han vist afectats per la resolució del BANCO POPULAR

L’única manera de recuperar la inversió és la reclamació judicial, però cada cas requereix una solució individualitzada, no essent recomanable una acció de tipus col·lectiu.

Entre els nostres clients hi ha accionistes anteriors al 2016, accionistes que van subscriure l’ampliació de capital del 2016 i altres que van adquirir les accions en el mercat secundari després de la darrera ampliació; igualment hi ha titulars de bons convertibles que el dia 7 de juny van ser forçosament convertits en accions i reduït el seu valor a zero.

Algunes situacions són més urgents i requereixen una acció immediata, com en el cas en què la subscripció d’accions es va finançar amb préstecs que continuen vigents i s’han de continuar amortitzant, o bé en què l’ampliació de línies de crèdit va anar vinculada a la subscripció de l’emissió d’accions.

La resta poden esperar al fet que es desenvolupin els esdeveniments i es facin públics els documents interns de les autoritats reguladores, que donaran més suport a les accions judicials que interposarem. Mentrestant estem tramitant les reclamacions prèvies extrajudicials.

El Banc Santander ha posat a disposició d’alguns accionistes afectats la possibilitat de rescabalar-se parcialment de la pèrdua mitjançant la subscripció de “bons de fidelització” que impliquen la renúncia a emprendre accions judicials. Analitzem aquestes ofertes i cerquem solucions personalitzades.

Responsables del projecte

Especialitzada en dret civil, mercantil i immobiliari.

Àrees de pràctica