Badia)advocats assessora els clients en matèria successòria, testaments i herències

   

Planificar la pròpia successió no és una tasca agradable, però és una inversió que estalviarà molts maldecaps als hereus. Si hem patit la desgràcia de perdre un familiar, ens convindrà disposar del millor assessorament per poder decidir si convé o no acceptar l’herència, quant ens costarà i com agilitzar tràmits.

Badia)advocats assessora els clients en matèria successòria, testaments i herències, ja siguin regides per dret civil català, pel dret comú espanyol o pel dret internacional.

Badia)advocats, des del 1952, ha viscut totes les vicissituds del dret de successions des de la perspectiva del dret propi de Catalunya, tot i que actualment el component internacional en les herències és cada cop més important.

Les herències es compliquen quan el difunt, els hereus o els béns tenen un component estranger, cosa que tant pot passar en els casos de grans fortunes com de persones migrants.  Cal planificar curosament aquests detalls o tenir-los en compte i, en el cas que succeeixin, estar preparat per afrontar-los. A Badia)advocats podem oferir una interlocució directa en diferents idiomes amb notaries, registres i administracions d’altres països; la nostra experiència en l’àmbit europeu garanteix una gestió altament eficaç.

El nostre despatx ha tramitat una gran quantitat d’herències i n’ha gestionat l’adjudicació als afavorits amb la mínima litigiositat, ja que en aquests assumptes creiem que el millor és negociar i gestionar els conflictes i no pas pledejar. Per a fer-ho el primer pas és conèixer el client i assessorar-lo de forma que cada testament, capítols o pactes successoris sigui com un vestit a mida, adequat a la situació familiar de cadascú, per tal d’evitar qualsevol conflicte posterior i minimitzar la càrrega impositiva, de manera a oferir tranquil·litat en aquest aspecte.

Un cop oberta la successió, Badia)advocats s’encarrega de facilitar als clients els tràmits documentals i burocràtics, confecciona l’inventari, estudia les opcions d’adjudicació possibles amb llurs conseqüències fiscals i intenta expedir al màxim aquestes gestions per tal de minimitzar el tràngol familiar que sempre suposa.

En els casos litigiosos, a Badia)advocats negociem per a defensar els interessos dels clients en l’herència i, en cas de desacord, pot resultat útil recórrer a la mediació per evitar les conteses judicials que tan mal fan a les famílies.

A Badia)advocats també hem intervingut satisfactòriament en casos d’herències vacants, fent la recerca genealògica per trobar descendents, o per a desencallar la comercialització de finques bloquejades per càrregues immemorials o temes successoris.

I també hem promogut, de manera exitosa, el primer concurs d’herència que s’ha tramitat a Catalunya, essent conscients que aquesta serà una tendència a l’alça atès el nivell d’endeutament de moltes famílies.

Responsables del projecte

Especialitzada en dret civil, mercantil i immobiliari.

Àrees de pràctica