Badia)advocats assessora la rehabilitació i canvi d’usos d’un conjunt monumental protegit per la UNESCO

   

Badia)advocats assessora la FUNDACIÓ HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU en la transformació de l’antic recinte hospitalari en un Centre de Coneixement Internacional.

Badia)advocats ha estat el despatx encarregat de dur a terme les operacions registrals i urbanístiques que han permès aquesta transformació, així com de dissenyar l’estratègia i negociar l’establiment dels cessionaris dels Pavellons Modernistes.

El Recinte Modernista de l’antic Hospital de la Santa Creu i Sant Pau és seu d’institucions internacionals capdavanteres en els àmbits de la sostenibilitat, la salut i l’educació.

L’any 2009 l’activitat hospitalària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau es va traslladar a un nou i modern edifici situat en l’extrem nord-est del conjunt arquitectònic, alliberant d’aquesta manera els Pavellons Modernistes de Domènech i Muntaner. La reconversió de l’espai es va iniciar per la rehabilitació dels Pavellons declarats Patrimoni Mundial per la UNESCO; comprèn també l’elaboració d’un Pla Especial Urbanístic propi d’aquest equipament i la negociació dels contractes de cessió dels espais a diferents institucions i organitzacions internacionals.

Responsables del projecte

Especialitzada en dret civil, mercantil i immobiliari.
Especialitzat en dret mercantil, de la propietat intel·lectual i dret públic