Badia)advocats assessora l’Institut Municipal de Serveis Socials de Barcelona (IMSS) en una avaluació d’impacte en protecció de dades

   

Badia)advocats proporciona un assessorament jurídic i tècnic per elaborar una avaluació d’impacte en protecció de dades del servei MIMAL, lligat al servei de teleassistència de l’Institut Municipal de Serveis Socials de Barcelona (IMSS).

L’assessorament que Badia)advocats proporciona a l’Institut Municipal de Serveis Socials de Barcelona (IMSS) abasta els aspectes legals relacionats amb una avaluació d’impacte en protecció de dades (AIPD) d’acord amb el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD).

Actualment, l’IMSS ofereix als ciutadans un Servei de Teleassistència que consisteix en la instal·lació d’un aparell a l’habitatge de l’usuari, connectat mitjançant la línia telefònica a una central receptora, amb la qual es pot comunicar en cas d’urgència simplement prement un botó.

Des del centre d’atenció, uns professionals atenen la consulta i activen , si cal el recurs més adient per cada saturació: localitzar els familiars o persones de contacte, desplaçar una unitat mòbil al domicili de la persona usuària o activar altres serveis d’urgència (061, Bombers, Guàrdia Urbana, etcètera). Se’ns sol·licita pressupost per la nostra eventual intervenció en l’assessorament jurídic que pugui requerir l’Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) per la preparació del plecs que han de regir el futur acord marc d’homologació d’empreses a qui contractar intervencions en habitatges dels usuaris de Serveis socials.

L’objecte principal de la col·laboració sol·licitada a Badia)advocats és la realització d’una avaluació d’impacte en protecció de dades (AIPD) d’acord amb el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades i garantia del drets digitals (LOPDGDD) per tal d’analitzar el servei MIMAL.

Responsables del projecte

Especialitzat en dret mercantil, dret de les TIC (tecnologies de la informació i la comunicació) i fundacions.