Badia)advocats assessora un centre open & cross innovation impulsat per una escola internacional de negocis

   

ESADECREAPOLIS és un projecte pioner en què una escola de negocis de prestigi internacional, ESADE Business School, lidera un parc d’innovació i creativitat. En aquest, unes cent empreses multisectorials creuen experiències i coneixements.

Badia)advocats és l’assessor permanent des de la seva constitució. A la vegada, el Sr. Joaquim Badia és lletrat assessor del seu Consell d’Administració.

Badia)advocats ha estat el despatx encarregat de dissenyar la configuració jurídica de la societat, la planificació i construcció del centre de negocis d’ESADECREAPOLIS a Sant Cugat del Vallès, i n’és l’assessor permanent des de la seva constitució. A la vegada, el Sr. Joaquim Badia és lletrat assessor del seu Consell d’Administració. 

ESADECREAPOLIS ajuda les empreses a innovar proveint ecosistemes dinàmics que inspiren, faciliten i acceleren la innovació.

Badia)advocats també ha participat activament en la creació de l’Open Innovation Community, una comunitat virtual centrada en la innovació, en la que fins i tot empreses no residents al parc poden gaudir dels seus serveis. ESADECREAPOLIS s’adapta així a les necessitats de cada empresa, permetent a l’usuari accedir a esdeveniments de networking específics per contactar amb altres innovadors de diferents sectors, col·laboradors i proveïdors qualificats que enriqueixin els seus processos.

Al capital social d’ESADECREAPOLIS hi participa la Fundació ESADE, l’Empresa de Promoció i Localització Industrial, SAU de la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, les entitats bancàries Caixa Emprendedor XXI, SAU (del Grup CaixaBank), Caixa Sabadell Tinelia, SLU (del Grup BBVA) i l’Associació Empresarial de Sant Cugat del Vallès.

Responsables del projecte

Especialitzat en dret mercantil, dret de les TIC (tecnologies de la informació i la comunicació) i fundacions.
Especialitzada en dret civil, mercantil i immobiliari.
Especialitzat en dret mercantil, de la propietat intel·lectual i dret públic