Badia)advocats defensa els interessos davant la jurisdicció contenciosa administrativa d’un dels principals operadors de recollida de residus del país

   

Des de l’any 2004 Badia)advocats ha exercit ininterrompudament la direcció lletrada dels processos judicials contenciosos administratius de la delegació de la societat a Catalunya.

Badia)advocats s’ha encarregat, des de l’any 2004 fins a l’actualitat, de defensar els interessos de la societat davant la jurisdicció contenciosa administrativa.

ACS, Actividades de Construcción y Servicios, és una empresa de referència mundial en les Activitats d’Infraestructures, Serveis Industrials, Energia i Mediambientals. URBASER és la capçalera de l’àrea de Medi Ambient, dedicada a desenvolupament d’activitats de neteja viària, recollida R.S.U., tractament, reciclatge i valorització Energètica, gestió Energètica integral, gestió de Zones Verdes i gestió integral del cicle de l’aigua.

Badia)advocats s’ha encarregat, des de l’any 2004 fins a l’actualitat, de defensar els interessos de la societat davant la jurisdicció contenciosa administrativa.

El despatx també assessora a URBASER, des d’una perspectiva immobiliària i registral, en la implementació de nous centres de tractament i reciclatge.

Responsables del projecte

Especialitzat en Dret administratiu i Contractació del sector públic

Jordi Grau Cardús

Dret administratiu

Especialitzat en dret mercantil, dret de les TIC (tecnologies de la informació i la comunicació) i fundacions.
Especialitzat en dret mercantil, de la propietat intel·lectual i dret públic