Projectes

Badia)advocats assessora diferents clients particulars i empreses perjudicades per la resolució del BANCO POPULAR

Els accionistes i els titulars de bons convertibles del Banco Popular es van veure atrapats per la decisió de 6 de juny de 2017 de la Junta Única de Resolució, que va acordar resoldre el Banc i vendre’l al Banco de Santander pel preu simbòlic de 1 euro. Els perjudicats han vist les seves inversions convertides a zero.

L'única manera de recuperar la inversió és la reclamació judicial, però cada cas requereix una solució individualitzada, no essent recomanable una acció de tipus col·lectiu.

Entre els nostres clients hi ha accionistes anteriors al 2016, accionistes que van subscriure l’ampliació de capital del 2016 i altres que van adquirir les accions en el mercat secundari després de la darrera ampliació; igualment hi ha titulars de bons convertibles que el dia 7 de juny van ser forçosament convertits en accions i reduït el seu valor a zero.

Algunes situacions són més urgents i requereixen una acció immediata, com en el cas en què la subscripció d’accions es va finançar amb préstecs que segueixen vigents i s’han de seguir amortitzant, o bé en què l’ ampliació de línies de crèdit va anar vinculada a la subscripció de l’emissió d’accions.

La resta poden esperar a que es desenvolupin els esdeveniments i es facin públics els documents interns de les autoritats reguladores, que donaran més recolzament a les accions judicials que interposarem. Mentrestant estem tramitant les reclamacions prèvies extrajudicials.

El Banc Santander ha posat a disposició d’alguns accionistes afectats la possibilitat de rescabalar-se parcialment de la pèrdua mitjançant la subscripció de “bons de fidelització” que impliquen la renúncia a emprendre accions judicials. Analitzem aquestes ofertes i cerquem solucions personalitzades.