Acceptem el repte

UN EQUIP PROFESSIONAL

Aspirem a treballar amb un nombre limitat de casos, evitant així l’excés d’expedients. Estudiem de manera individualitzada i profunda cada repte que se’ns presenta.

Treballem amb un equip dimensionat, i l’avantatge és clara: tots els advocats del bufet coneixen, estudien i aporten una valoració —des de la seva especialització— sobre tots els casos que el despatx gestiona.

Els nostres advocats són lletrats assessors dels òrgans de govern d’empreses, i exerceixen la secretaria de nombroses societats mercantils i fundacions.

El coneixement profund del funcionament d’aquestes entitats suposa el nostre valor afegit més important: mai ens limitem a resoldre qüestions legals, sinó que dirigim la resolució de problemes i liderem la consecució d’objectius.

Els valors del despatx estan presents en l’exercici de la nostra professió: atenem col·lectius vulnerables, tenim quota pro bono, tendim a l’eliminació de l’ús del paper i donem un ús prioritari al català. Tot això en el marc d’un equipament informàtic d’última generació, que garanteix la confidencialitat de les dades dels nostres clients.

VISIÓ TRANSVERSAL

Som un equip multidisciplinari capaç d’estudiar els casos des de totes les perspectives, de manera transversal.

TREBALL EN EQUIP

Comptem amb una xarxa de col·laboradors que ens permet abordar cada problema des de diferents punts de vista.

Capaç d'estudiar els casos des de totes les perspectives

EQUIP MULTIDISCIPLINAR

Especialitzat en dret mercantil, de la propietat intel·lectual i dret públic
Especialitzada en dret civil, mercantil i immobiliari.
Especialitzat en dret mercantil, dret de les TIC (tecnologies de la informació i la comunicació) i fundacions.
Especialitzat en Dret administratiu i Contractació del sector públic

Jordi Grau Cardús

Dret administratiu

Especialitzada en dret mercantil i fundacions.

Marta Gili Selga

Dret Mercantil

Especialitzada en dret processal, civil i mercantil.
Responsable departament financer i RRHH

Sílvia Fité Bacardit

Gerent - Cap d'Administració

Secretària Jurídica

Sònia Barra Capel

Administració

Assistent legal

Irene Gras Perrote

Administració