Advocats

Especialitzada en dret processal, civil i mercantil.
Especialitzada en dret mercantil i fundacions.

Marta Gili Selga

Dret Mercantil

Especialitzat en Dret administratiu i Contractació del sector públic

Jordi Grau Cardús

Dret administratiu

Especialitzat en dret mercantil, dret de les TIC (tecnologies de la informació i la comunicació) i fundacions.
Especialitzada en dret civil, mercantil i immobiliari.
Especialitzat en dret mercantil, de la propietat intel·lectual i dret públic